Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Beiza Gıda Pazarlama Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) ait www.beiza.com.tr internet sitesinden veya çağrı merkezinden elektronik ortamda (“Platform”) siparişi yapılan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla alıcıya (“Müşteri” veya “Tüketici”) ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu bilgiler, iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

 

Şirket Bilgileri:

Unvan: Beiza Gıda Pazarlama Anonim Şirketi

Adres: Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Yeni Levent Sitesi 1. Blok No: 182 İç Kapı No: 17 Beşiktaş, İstanbul

Telefon: [0212 325 10 15] 

E-posta: [info@beiza.com.tr]  

MERSİS numarası: [0160-1647-1740-0001]  

 

Tüketici Bilgileri:

Ad Soyad / Unvan : []

Adres : []

Telefon : []

E-Posta : []

 

Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri: 

 

Sözleşme Tarihi: []  

Hizmet Türü: Şirket’in Platform üzerinden Müşteri’ye yaptığı ürün satışı

Ürün Adı: []

Miktarı: []

Tutarı (Vergiler Dahil): []

Teslim masraflarının tutarı: []

Ödeme Şekli: []

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.  

Ancak tüketici alıcının cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz. 

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında, tüketici alıcının cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketici alıcıyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketici alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Uygulanabilir olması halinde cayma bildirimi, Şirket’in yukarıda yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birine gerçekleştirilebilir.